dissabte, 15 de novembre de 2008

NO A LA PORNOGRAFIA INFANTILEns sumam a aquesta campanya i us animam a que poseu aquesta imatge en els vostres recent creats blogs. Pensam que és una bona causa, i tal vegada, estiguem ajudant a algun nen o nena.

dilluns, 3 de novembre de 2008

Loquendo

Escolta l'audio del text aquí.

Cinderella had two sisters. They were very ugly and bad. Cinderella was very unhappy.
One day there was a party at the Prince's house but Cinderella couldn't go. Fortunately, Cinderlla's Fairy Godmother helped her. She gave her a new dress and glass shoes.
The party was very good. The Prince and Cinderella danced. They were very happy.
Suddenly, the clock rang. It was twelve o'clock and Cinderlla ran home and she lost a shoe.
The Prince was very sad. He was in love with Cinderella. Finally, he found Cinderella.
He said: "I love you. Do you love me?". Cinderella said "Yes!"
They lived happily ever after.

Escolta l'audio aquí també:
Supload free file hosting
zSHARE