dissabte, 15 de novembre de 2008

NO A LA PORNOGRAFIA INFANTILEns sumam a aquesta campanya i us animam a que poseu aquesta imatge en els vostres recent creats blogs. Pensam que és una bona causa, i tal vegada, estiguem ajudant a algun nen o nena.