dilluns, 27 d’abril de 2009

Mixbook

Mixbook, una altra eina trobada a Cool Tools for Schools. Es poden crear llibres i publicar-los. Té moltes plantilles per posar text i imatges. Això només és un exemple amb poques fotos i poc text per provar com funciona.
Pot resultar molt útil per crear llibres, contes, revistes, ... amb els nostres alumnes.